Prvo izvadite radio i nadjite nalepnicu sa PART #  i SERIAL #